Better treatment

PRAKTISKE INFORMATIONER OG FORMALIA


Teknisk Support på lejet udstyr kan fortsat rettes til vagttelefon 86 55 46 64
og til e-mail: support@pm.dk

Ordrer modtages telefonisk eller på e-mail mail@airtech.dk

Fakturaer og kontoudtog til selskabet bedes fremover sendt til invoice@airtech.dk

Ordrebekræftelser bedes sendt til purchase@pm.dk


Det fusionerede selskab bibeholder alle bankkonti. Kundeindbetalinger kan ske til samme konti som hidtil.

Det fusionerede selskab, Pieter Mouritsen Airtech A/S overtager alle rettigheder og forpligtigelser i forhold til indgående kundeaftaler.

Fusionen af Pieter Mouritsen A/S og Airtech A/S sker i henhold til selskabslovens regler.


Det fortsættende selskab per 26.3.2020 er:

 

Pieter Mouritsen Airtech A/S

Lanciavej 137100 Vejle

E-mail: info@airtech.dk

Telefon +45 7555 4664

CVR nr. 30 20 79 55

www.pm.dk / www.airtech.dk

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig
bubblemedia