Better solutions

Malekøkkener

Airtechs integrerede malekøkken er din sikkerhed for maksimal effektivitet lige fra
projektering til produktion:

 • Holistisk fødesystem til klargøring og fremføring af malingskomponenter
 • Sikker styring af tryk og temperaturer
 • Energioptimalt design
 • Design i overensstemmelse med ATEX- og brandsikringskrav
 • Tilpasset udsugnings- og klimastyringssystem
 • Effektiv logistik via layout og løfte-/transportudstyr
 • Brugervenlig overvågning og monitorering af kritiske parametre som materiale temperatur
  (A+B), tryk, rumtemperatur, blandeforhold, materialeforbrug (A+B), serviceintervaller
  etc.
 • Grundig træning af operatører og vedligehold
 • Løbende support

Har du spørgsmål eller har du brug for vejlednig?

Så er jeg klar til at hjælpe dig
Carlo Henriksen
Senior Sales Manager
bubble