Better solutions

Containerløsning

Offshore-godkendte specialcontainere til placering i ATEX zoner.

Vores løsninger udvikles i overensstemmelse med de for løsningen og brugsstedet relevante standarder, normer og regler – herunder ATEX, CSC, geografiske betingede regler samt industri- og virksomhedsspecifikke standarder mv.

Vi har indgående erfaring med udvikling af løsninger til offshore sektoren. Løsningerne baseres på branchens særlige standarder som bl.a. DNV 2.7-1, NORSOK mv. Vores teknikske stab har stor viden om standarderne, hvor der trækkes på et veludbygget netværk af eksterne specialister, når det er påkrævet. Løsningerne baseres desuden på dyb viden om, hvordan det rå offshore miljø påvirker udstyret over tid, således at driftssikkerhed og arbejdsmiljø også er optimeret i forhold til de ekstreme omgivelser. Container kan leveres med 3-parts godkendelse.

Har du spørgsmål eller har du brug for vejledning

Så er jeg klar til at hjælpe dig
Morten Trads
Head of Sales
bubble